STEAM OFF

STEAM OFF is een training voor jongeren met agressie- en/of emotie regulatie problemen. In deze training wordt er gewerkt aan de problemen van de jongeren door middel van vechtsport. De training bestaat uit ongeveer 10 lessen.

Een aantal thema’s van de trainingen zijn:

• Impulscontrole

• Verminderen van stress of agressie

• Conflicthantering

• Beheersing

TOO FLY TO BE HIGH - TFTBH

TFTBH is er voor jongeren met problematisch middelengebruik en/of gok- of game gedrag. Het doel van TFTBH is het terugdringen van het gebruik en/of gedrag, waardoor de kans op risicogedrag vermindert.

De consulent leert de jongere cognitieve en praktische vaardigheden aan door middel van oefeningen en motiverende gespreksvoering, hierdoor krijgt de jongere inzicht en controle over zijn/haar gebruik en/of gedrag. TFTBH bestaat uit 12 gesprekken, in deze gesprekken komen onder andere het verband tussen het gebruik en gedrag, de voor- en nadelen van het gebruik/gedrag, het netwerk, alternatieven

TRY LIFE

Er verandert veel voor jongeren bij het ouder worden: eigen beslissingen maken, geld verdienen en beheren, zelfstandig wonen en netwerk op- en afbouwen. De meeste jongeren leren dit met ondersteuning van familie en vrienden zelf. Maar dit geldt niet voor alle jongeren, sommigen hebben meer ondersteuning en/of speciale aandacht nodig bij het volwassen worden. Dit is een kwetsbare groep die op een of meerdere gebieden problemen ervaart. Een aantal voorbeelden zijn leren, zelfredzaamheid, werken, eigen keuzes en (sociale) relaties.

Plotseling heeft de jongere ‘het stuur’ in handen en moet hij zijn eigen vragen en problemen formuleren en oplossen. Dit kan vaak erg lastig zijn. Door middel van trainingen Steps4YOUth is er om deze jongeren te ondersteunen.

Connect with us

© 2019 All rights reserved by Steps4YOUth
 Privacyverklaring | Realisatie: www.kevinknops.nl